Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la seva accessibilitat i elaborar informació estadística sobre els seus hàbits de navegació. Si segueix navegant-hi, considerarem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració i obtenir més informació a Política de Cookies.

No mostrar més aquest missatge

General

Política de privacitat

La Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, la Fundació Bancària ”la Caixa”), és l’entitat titular del web o portal http://www.obrasociallacaixa.org/ (d’ara endavant, el lloc web).

L’accés al portal de la Fundació Bancària ”la Caixa” i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions que inclou el present avís legal. Per això, us recomanem que en llegiu atentament el contingut si voleu accedir a la informació i fer ús dels serveis que s’ofereixen des d’aquest portal.

Validesa de la informació i dels continguts

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent el dia de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des del dia de la seva última actualització. La Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret de modificar-les a qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquest dia.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen cap tipus d’oferta vinculant. La Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret d’introduir modificacions als continguts actuals del portal, d’ometre’ls parcialment o totalment quan ho consideri oportú, i també d’impedir o restringir que s’hi pugui accedir de manera temporal o permanent.

El lloc web permet que els usuaris hi puguin introduir continguts. La Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret de no publicar, de retirar o d’eliminar tots els continguts que consideri incorrectes, inexactes o contraris al present avís legal.

Els usuaris no poden incloure al lloc web continguts referits a confessions religioses o idees polítiques (incloses declaracions i símbols de partits polítics i organitzacions religioses), ni antisocials, ni ofensius a valors culturals o religiosos, provocatius, despectius, violents, obscens, sexuals i/o de grups que no són socialment acceptables o són il•legals, com tampoc qualsevol contingut que pugui ferir la sensibilitat de terceres persones; vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la normativa aplicable i/o els establerts en la legislació sobre drets dels consumidors i usuaris i sobre la protecció de la infància i la joventut; constituir o suposar una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones físiques o una violació del dret a l’honor de tercers o del secret de les comunicacions. En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de les opinions emeses, com també de la veracitat, exactitud i/p licitud d’aquestes

La inclusió de continguts subjectes a drets d’autor i a drets d’imatge està condicionada al fet que l’usuari tingui legitimitat suficient i obtingui les autoritzacions necessàries perquè el contingut pugui ser utilitzat, tant per ell mateix com per la resta d’usuaris, en els termes previstos en aquestes condicions d’ús, i també que la seva utilització no suposi una vulneració de cap previsió legal, contracte, dret o propietat de tercers, i que no comporti de cap manera una competència deslleial.

En conseqüència, pel fet d’incloure continguts al lloc web s’entendrà que l’usuari que els inclou posseeix l’esmentada legitimació.

Política de privacitat i protecció de dades

La Fundació Bancària ”la Caixa” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. La Fundació Bancària ”la Caixa” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat exigit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, tant com sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Quan es demani d’emplenar un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, cal informar l’usuari sobre el destinatari de la informació, sobre la finalitat per a la qual es recullen les dades, sobre la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i sobre la facultat de l’usuari d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es poden tractar o cedir amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de la Fundació Bancària ”la Caixa” tenen galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o usuària i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal escollits, com també altres característiques o preferències de navegació en la primera sessió d’aquest usuari o usuària. Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que només tenen la funció de personalitzar la navegació de la manera abans expressada.

Propietat intel•lectual i industrial

El portal de la Fundació Bancària ”la Caixa”, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que aquestes contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, com també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals la Fundació Bancària ”la Caixa” o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

La Fundació Bancària ”la Caixa” no dóna cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements que contenen les pàgines del portal quan la seva titularitat no correspon a la Fundació Bancària ”la Caixa” ni tampoc a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense l’autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc propi, l’usuari pot descarregar o fer còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de la Fundació Bancària ”la Caixa”. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això no significa una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat o els de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en los casos en què la Fundació Bancària ”la Caixa” ho autoritzi expressament, d’establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines del seu lloc web diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL (http://www.obrasociallacaixa.org/), o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les seves pàgines web o la informació que continguin sota marcs (frames), signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

La Fundació Bancària ”la Caixa” no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts a les pàgines del seu lloc web, que pot ser que estiguin impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

La Fundació Bancària ”la Caixa” no és responsable de la informació i dels continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del seu portal mitjançant enllaços, hipervincles o links; ni de la informació i els continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links, al seu lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web; ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de la Fundació Bancària ”la Caixa”, llevat que aquesta ho autoritzi expressament.

La Fundació Bancària ”la Caixa” i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a informació, contingut de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del seu lloc web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través d’aquest portal.

Ni la Fundació Bancària ”la Caixa” ni els proveïdors d’informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa fora del seu control; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de la Fundació Bancària ”la Caixa”; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La Fundació Bancària ”la Caixa” no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió publicada en els seus documents impresos i la versió electrònica publicada en les seves pàgines web.

Política de cookies

Les pàgines web de la Fundació Bancària ”la Caixa” disposen de galetes (cookies), que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació en les nostres pàgines web que poden servir per personalitzar el seu accés en visites successives, fer més segura la navegació, recopilar informació estadística sobre la navegació feta, o saber quines són les preferències d’usuaris.

La política de galetes de la Fundació Bancària ”la Caixa” se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta política, la Fundació Bancària ”la Caixa” us informarà de les galetes que utilitza en cada un dels seus llocs web («Política de Cookies») i, quan calgui, sol•licitarà el vostre consentiment per poder-les utilitzar.